Teknoloji & Patent

Entosav; sektörümüzün klâsik davranış biçimlerinden ayrılarak, teknoloji ve patent arayışına bütçe ayırmaktadır. Bu amaçla ülkemiz ve ülkemiz dışındaki akademik kuruluşlarla işbirliği yapmaya başlamıştır. Ar-ge çalışmalarımız sonucu yenilikçi ürünler geliştirilmiş ve bunun sonucu olarak Entosav, 2007-2010 yılları arasında dört (4) ayrı patent müracaatında bulunmuştur. Entosav, grup şirketi ve ar-ge merkezi Entovest ile birlikte KOSGEB destekli yeni formülasyon geliştirme çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Yine Entosav, Yeditepe Üniversitesi tarafından keşfedilen biyolojik preparatları da dünya pazarına sunmak için gerekli çalışmalara başlamıştır.