Çevre Mimarisi

Taahhüt - Çim Alanların Tesisi


Yüksek nitelikte bir çim alanın tesisi için, tohum karışımının ekilmesinden önce tohum yatağına sırasıyla şu işlemleri yapmaktayız.

Üst toprağın fiziksel yapısı ıslah edilir, kaba tesviyesi yapılır, toprak analizleri için numune alınır ve hazırlanan bu alana uygun oranlarda yanmış organik gübre serilir.
Sonra gübre ile üst toprağın karışması için çapalama yapılıp gübre ile toprağın homojen bir şekilde karıştırma işlemi gerçekleştirilir.
Daha sonra alanın ince tesviyesi yapılarak çim ekimine geçilir. Ekilen çim bir silindir yardımı ile sahada hiç bir boşluk kalmayacak şekilde silindirlenerek ekim işlemi tamamlanmış olunur. İlk sulama işlemi tekniğe uygun olarak özenle gerçekleştirilir.
Rulo çim serim işimizde de ekim işlemindeki sıra takip edilir. Serilen çim yine silindirlenerek çimlendirme işlemi tamamlanır.